Tekninen isännöinti

Tekninen isännöinti sisältää mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

* kulutustilastointi ja energiaseuranta

* piirustus-, yms.teknisen arkiston hoito

* viranomaisten katselmuksiin osallistuminen

* korjaustarpeiden määrittäminen

* korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt

* lupahakemusten toimittaminen

* tarjouspyyntöjen toimittaminen

* sopimusten laadinta ja valvonta

* asuntotarkastukset

* loppuraporttien laadinta

* avaintilaukset

* remonttitilaukset

* tekninen neuvonta

* kiinteistön turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen

* teknisten laitteiden ja rakenteiden huollon järjestely

* yhteisten alueiden ja sisätilojen puhtaanapidon järjestely

* jätehuollon järjestely

* kiinteistönhoidon valvonta