Hallinnollinen isännöinti

Hallinnollinen isännöinti sisältää mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

* yhtiökokoukset ja hallituksen kokoukset

* valvontatehtävät yhtiöjärjestyksen, järjestyssääntöjen, viranomaismääräysten ja lainsäädännön noudattamisessa

* kaupparekisteri-ilmoitukset

* veroilmoitukset

* kiinteistövakuutusilmoitukset

* tiedotus osakkaille ja asukkaille

* työsuhdeilmoitukset

* vuokrasopimuksista huolehtiminen

* vakuutusturvasta huolehtiminen

* pantti- ja haltijavelkakirjoista huolehtiminen

* osakeluettelon ylläpito

* isännöitsijäntodistukset

* hallinnollisen arkiston hoito

* talousarvion laadinta ja seuranta

* rahalaitoslainojen hoito

* taloyhtiöiden maksuliikenteen hoito

* lainaosuuksien laskeminen ja suorittaminen lainanantajille

* kirjanpito- ja tilinpäätökset

* vastike-, vuokra-, sauna-, sähkö-, vesi- ja pesutupalaskutus

* palkkojen laskenta ja suoritus

* asukasluettelon ylläpito

* talonkirjaotteet