Muutostyöhakemus

Uusi 1.7.2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki edellyttää että osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapitotyöstä, joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin.

Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen vähintään kuukautta ennen työn suunniteltua aloitusta ja siihen on liitettävä asianmukaiset selvitykset. Ilmoitukset tehdään alla olevalla lomakkeella.

On tärkeää huomioida, että muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu kirjallinen lupa isännöitsijätoimistolta. Muutostyöhakemuksen käsittelyn päätyttyä osakas saa taloyhtiön hallitukselta ja isännöitsijältä hyväksynnän työn aloitukseen sekä ohjeistuksen työn suoritukseen.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

Muutostyön eteneminen taloyhtiössä:

1. Osakas täyttää muutostyöhakemuksen ja selvittää, tarvitaanko kunnalta viranomaislupia (rakennuslupa/toimenpidelupa).

2. Isännöitsijätoimisto välittää muutostyöhakemuksen taloyhtiön hallitukselle. Isännöitsijä/hallitus pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ja ilmoittaa päätöksestä ja mahdollisista työhön liittyvistä ehdoista muutaman viikon sisällä.

3. Työn saa aloittaa, kun hyväksyntä on saatu. Taloyhtiö myöntää tarvittaessa valtakirjan viranomaislupien hakemista varten.

4. Osakkaan pitää ilmoittaa työn valmistumisesta isännöitsijätoimistoon, jotta muutostyö voidaan merkitä huoneiston muutostyöhistoriaan.

 

Huoneistokohtaisen muutostyörekisterin ylläpito (osakkaalta veloitettava maksu)

- merkintä osakkaan ilmoittamasta työstä on maksuton

- muutostyön rekisteröinnin lisätyö 47.00 €/kpl alv 24 %.

- pohjapiirros 27.00 €/kpl

- tarvittaessa valvontakäynnit hallituksen vaatimassa laajuudessa


Huoneisto

Omistaja

Muutostyö

Liitetiedostojen suurin sallittu koko yhteensä on 16mb


Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Vesieristyksen tekijä


Huom! Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.